Ejendomsvedligeholdelse

Vi passer på jeres bygninger

Som bygningsansvarlig ved du, hvordan jeres lejemål bruges og slides. Du ved, at løbende ejendomsvedligeholdelse er en nødvendighed og at det kræver det rette håndelag.

Du ved, det er en fordel, at jeres samarbejdspartnere kender jeres bygningsmasse og at de har erfaring med håndværk på almennyttigt boligbyggeri.

Hos Chr. & Kaj Nielsen A/S er bygningsservice og ejendomsvedligehold for boligforeninger og boligselskaber en af vores spidskompetencer.

Vi foretager løbende indvendigt vedligehold med reparation, tilpasning, udskiftning og montering af døre, vinduer, køkkener, gulve og lofter for vores boligforeningskunder.

Vi råder over eget værksted og maskinsnedkeri hos Chr. & Kaj Nielsen A/S. Det gør, at vi kan udføre mange reparationer og tilpasninger hurtigt, så jeres lejere oplever mindst mulig gene – og I kan opretholde en effektiv udlejning.

Vi foretager også udbedring af fugtproblemer, svampeskader, brandskader og andre typer af forsikringsskader i lejligheder og rækkehuse.

Det udvendige vedligehold af jeres bygningsmasse kan vi også hjælpe jer med. For eksempel facaderenovering, tagreparationer og vedligehold og reparation af garageanlæg, annekser, hegn, affaldsskure og tagrender.

Hos Chr. & Kaj Nielsen A/S mener vi, at ejendomsvedligehold og bygningsservice er en tillidssag.

Kontakt os i dag, hvis vi skal tage en snak om behovene i jeres boligforening.

Er jeres renoveringsopgaver eller om- og nybygningsopgaver så omfattende, at de kræver projektering og skal i licitation, har vi naturligvis også kompetencerne til at byde ind på de opgaver.

Se hvordan vi har løst forskellige typer opgaver for boligforeninger under Referencer