Privatejet børnehave med stor kapacitet

Hos Chr. & Kaj Nielsen A/S har vi stor erfaring med at opføre byggerier til institutioner og lign. formål

Det kan være som hovedentreprise, hvor vi varetager alle byggeriets faser inkl. den overordnede byggesags styring. Eller som fagentreprise, hvor vi indgår som en del af et øvrigt team.

boernehave4

I 2011 var vi med til at opføre en privatejet børnehave. Sagen var udbudt i fagentreprise og indebar tømrer- og snedkerarbejde. Opgaven skulle udføres i henhold til det nye Bygningsreglement, BR10. Dette medførte, at der blev stillet store krav til bygningens tæthed.

boernehave2

Akustikken / støjdæmpningen var også højt prioriteret.